Thể LoạI Điều trị, bệnh

The Asian hornet: xác định và đấu tranh
Điều trị, bệnh

The Asian hornet: xác định và đấu tranh

Truyền thuyết kể rằng con ong bắp cày châu Á xuất hiện ở Lot-et-Garonne được giấu trong một lô hàng gốm sứ Trung Quốc hoặc được giấu trong gỗ châu Á được vận chuyển bằng thuyền vào năm 2004. Câu chuyện này không chắc chắn và gây chia rẽ. Điều chắc chắn là đội bóng châu Á đã thắng Pháp và thích nghi hoàn hảo ở đó.

ĐọC Thêm

Điều trị, bệnh

The Asian hornet: xác định và đấu tranh

Truyền thuyết kể rằng con ong bắp cày châu Á xuất hiện ở Lot-et-Garonne được giấu trong một lô hàng gốm sứ Trung Quốc hoặc được giấu trong gỗ châu Á được vận chuyển bằng thuyền vào năm 2004. Câu chuyện này không chắc chắn và gây chia rẽ. Điều chắc chắn là đội bóng châu Á đã thắng Pháp và thích nghi hoàn hảo ở đó.
ĐọC Thêm