Thể LoạI JM TV

Giâm cành hoa hồng
JM TV

Giâm cành hoa hồng

Giâm cành hoa hồng là kỹ thuật dễ nhất và nhanh nhất để nhân hoa hồng của bạn. Thời gian tốt nhất là cuối mùa hè và phương pháp này có thể tiếp cận được với tất cả những người làm vườn.

ĐọC Thêm

JM TV

Cà chua mới

Với vẻ ngoài giống như một quả ớt lớn, ‘cà chua sừng Andean’ rất dễ nhận ra. Giữa sức sống của nó, năng suất của nó và ...
ĐọC Thêm
JM TV

Giâm cành hoa hồng

Giâm cành hoa hồng là kỹ thuật dễ nhất và nhanh nhất để nhân hoa hồng của bạn. Thời gian tốt nhất là cuối mùa hè và phương pháp này có thể tiếp cận được với tất cả những người làm vườn.
ĐọC Thêm